--> Nyhet: Du vet väl att BioEnvo i Munkfors samarbetar idag med ett av världens största Bio produkt bolag, MBPgroup. se länk

https://www.youtube.com/watch?v=0wpcszK0Qw8

https//www.mbpsolution.com

BioEnvo AB erbjuder företag och kommuner två klimatvänliga tjänster.

 

 

Kostnadsfri hämtning av vegetabiliska oljor och matfetter.

Det är miljövänligt, innebär en högre status bland kontrollanter och förhindrar stopp i avlopp. Bland våra kunder har vi bl.a. restauranger, gatukök, hamburgerkedjor, livsmedelsbutiker och livsmedelsindustrier.

 

När vi återvinner oljorna och matfetterna vi samlat in får vi miljövänliga produkter till ex. bränsle, stearinljus, uppvärmning, färgtillverkning, tvål och kosmetik industrin, djur foder, biogas mm .

Resterna som blir över efter bioproduktframställningen återvinns också, främst inom tekniska applikationer. Med andra ord, 100% återvinning.Vilka är fördelarna med biodiesel?

Biodiesel har många miljövänliga egenskaper. Den största fördelen med biodiesel är att det kan beskrivas som “koldioxidneutral”. Det innebär att bränslet inte producerar nettouteffekt av kol i form av koldioxid (CO2). Denna effekt beror på när olja grödan växer det absorberar lika mycket CO2 som frigörs när bränslet förbränns. I själva verket är detta inte helt korrekt eftersom CO2 frigörs under produktionen av gödsel som krävs för att gödsla fälten där oljeväxter odlas. Gödselmedelproduktion är inte den enda källan av föroreningar i samband med produktion av biodiesel, andra källor inkluderar förestresering processen, lösningsmedelsextraktion av oljan, raffinering, torkning och transport.

Alla dessa processer kräver en energitillförsel antingen i form av elektricitet eller bränsle, som båda kommer i allmänhet att resultera i frisättning av växthusgaser. För att korrekt bedöma effekten av alla dessa källor kräver användning av en teknik som kallas livscykelanalys.  Biodiesel är snabbt nedbrytbart och helt giftfritt, biodiesel spill utgör betydligt mindre risk än fossil diesel spill. Biodiesel har en högre flampunkt än fossil diesel och så är säkrare i händelse av en krasch.

Luftföroreningar

Så mycket mindre farliga gaser i luften jämförd med vanliga diesel.

Carbon dioxide, -78%
Carbon monoxide, -41%
Hydrocarbons, -55%
NOx, +5%
Soot, -55%
Sulfur dioxide, -100%

 

 

Hur begagnade
oljor påverkar miljön

Uppskattningsvis förorenar 1 liter använd vegetabilisk olja 1000 tals liter färskvatten, vilket kan döda upp till 100000 fiskägg. Den använda oljan innehåller höga halter fria fettsyror vilka sprids i dricksvatten och rubbar balansen längre ner i näringskedjan i naturen. Med använd vegetabilisk olja avses i första hand olja från fritöser men också annat vegetabiliskt fett.
Läs mer här.