Miljöpåverkan av begagnade vegetabilisk olja

Uppskattningsvis förorenar 1 liter använd vegetabilisk olja 1000-tals liter färskvatten, vilket kan döda upp till 100000 fiskägg. Den använda oljan innehåller höga halter fria fettsyror vilka sprids i dricksvatten och rubbar balansen längre ner i näringskedjan i naturen. Med använd vegetabilisk olja avses i första hand olja från fritöser men också annat vegetabiliskt fett.

 

Ej insamlad begagnad vegetabilisk olja (UVO)

De flesta av hushållens samt mindre restaurangers använda olja hälls ner i avloppet, vilket orsakar enorma problem för avloppsrör och de biologiska reningsverken som hanterar avloppsvattnet. Rörets innerdiameter byggs upp till den grad att det till slut täpper till systemet.

Oljans densitet är lägre än för vatten, vilket göra att den flyter upp till ytan i reningsverkens basänger. Ett tunt lager olja på ytan vid biologiska reningsverkens basänger minskar syresättningen  till vattnet och därmed dödar bakterierna som är ansvariga för behandling av vattnet.

 

Vad kan man göra med UVO

UCO kan delas upp i två mycket användbara fraktioner:

a) Biodiesel, som då, i enlighet med branschstandard EN-14214, kan användas i samma sätt som fossilt dieselbränsle.

b) Glycerin, som efter behandling kan används som en miljövänlig bas för tekniska applikationer exempelvis tvål- & kosmetikindustrin, stearinljus och biogas mm.